Title: Ocelová administrativní budova HOFMEISTER s.r.o.
Other Titles: Steel office building HOFMEISTER s.r.o.
Authors: Hruška, Jiří
Advisor: Kesl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5370
Keywords: ocelová administrativní budova;statika;posouzení;Dlubal;dimenzování
Keywords in different language: steel office building;static;assessment;Dlubal;dimension
Abstract: V této práci se zabývám řešením a návrhem projektu ocelové budovy určené pro administrativu, jejím dispozičním řešením, sestavením zatěžovacích stavů, statickým výpočtem a posouzením. Vytvoření zatěžovacích stavů a statické posouzení konstrukcí bylo provedeno dle platných norem ČSN EN. Výkresová část byla vytvořena pomocí programu AutoCAD 2011. Posouzení namáhání a generování kombinací zatěžovacích stavů bylo provedeno v programu Dlubal RSTAB 7.xx.
Abstract in different language: In this thesis I deal with the solution and project design for steel buildings for administration, its layout, setting up load cases, structural analysis and assessment. Creating a static load cases and design assessment were done according to applicable EN standards. Drawing part was made by AutoCAD 2011. Assessment of stress generation and load combinations were performed in the program Dlubal RSTAB 7.xx.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_Jiri_Hruska_A10B0757P.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
hruska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce438,6 kBAdobe PDFView/Open
hruska_oponent.pdfPosudek oponenta práce436,26 kBAdobe PDFView/Open
Hrusko_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.