Ženy v české vědě za druhé světové války

Repozitář DSpace/Manakin

Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5404

Zobrazit celý záznam

Název: Ženy v české vědě za druhé světové války
Alternativní názvy: Women in Czech science during the World War II
Autor: Havelková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Janko, Jan
Oponent: Demjančuk, Nikolaj; Míšková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
Fyzický popis: 175 s.; přílohy 40 s.
Typ studia: Doktorský
Studijní program: Humanitní studia
Instituce přidělující titul: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
Katedra: Katedra filozofie
Vysledek obhajoby: Obhájeno
URI: http://hdl.handle.net/11025/5404
Jiné identifikátory: 50138
Klíčová slova: gender2. světová válkavědecké bádánímateřstvíJiřina PopelováAlbína Dratvováharmonizace rodinného a pracovního života
Klíčová slova v dalším jazyce: gendersecond world warscientific researchmotherhoodJiřina PopelováAlbína Dratvováwork life balance
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na podmínky a možnosti vědeckého bádání za druhé světové války. Zejména se soustřeďuje na to, jaký dopad mělo (anebo mohlo mít) pohlaví badatele na jeho práci a snaží se postihnout genderové aspekty, které zvláště tuto práci ovlivňovaly. V širším časovém kontextu je zpracován přehled vědeckých institucí a vědeckých společností té doby, včetně konkrétního podílu českých vědkyň na jejich fungování. Nedílnou součástí tohoto tématu je nástin vývoje těchto vědeckých společností a přehled vývoje českého ženského vysokoškolského studia. Práce přibližuje i konkrétné osudy žen v české vědě a to zejména prostřednictvím osobnosti Jiřiny Popelové a Albíny Dratvové.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is focused on conditions and possibilities of scientific research during the Second World War. The crucial question is what impact had (or could have had) gender on the scientist?s work and what are gender aspects which have influenced scientist?s work. There is also elaborated a list of scientific institutions and societies of this time, which introduces concretely participation of Czech women-scientists in their functioning. Inseparable part of this topic is outline of scientific institutions development and overview of Czech women university studies. The dissertation is focused also on the personalities of the significant women in Czech science ? especially the philosophers Jiřina Popelová and Albína Dratvová.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
Disertacni prace_Havelkova Michaela_TDVT.pdf 1.109Mb PDF Zobrazit/otevřít Plný text práce
posudek_vedouci.pdf 1.030Mb PDF Zobrazit/otevřít Posudek vedoucího práce
posudek_oponent.pdf 514.5Kb PDF Zobrazit/otevřít Posudek oponenta práce
Havelkova-obhajoba.pdf 49.07Kb PDF Zobrazit/otevřít Průběh obhajoby práce

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Procházet

Můj účet

Statistiky

Vyhledávat ve všem


Rozšířené hledání