Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotůček, Jiří
dc.contributor.authorPancová, Jana
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:45:43Z
dc.date.available2011-01-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:45:43Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-13
dc.identifier43302
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5571
dc.description.abstractPráce se zabývá různými přístupy k výuce kombinatoriky na základních a středních školách, zvláště je pak zaměřena na možnosti, jakými lze žáky seznamovat se základy kombinatoriky již na základní škole. Jednou z nich je využití procházek po čtvercové síti - toto téma tvoří podstatnou část práce. Teorie je doplněna ukázkovými příklady, práce obsahuje také složitější kombinatorické úvahy určené převážně žákům středních škol. Vybraná teorie a příklady vhodné pro žáky základních škol jsou zpracovány také v programu Smart Notebook pro interaktivní tabule, tyto soubory se nachází na přiloženém CD, popis jednotlivých snímků s komentáři pro učitele tvoří přílohu práce.cs
dc.format50 s., 18 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkombinatorikacs
dc.subjectkombinacecs
dc.subjectvariacecs
dc.subjectpermutacecs
dc.subjectprocházky po sítics
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectinteraktivní tabulecs
dc.subjectSmart Notebookcs
dc.titleRozvíjení kombinatorického myšlení při výuce matematiky na ZŠcs
dc.title.alternativeDeveloping of combinatorial thinking in teaching of mathematics at primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is considering different approaches to teaching combinatorics at primary and secondary school, focusing especially on students of primary school. Mostly for them there is the part about using combinatorics for number of walks across the network. The thesis consists of theory, basic examples and some more difficult tasks dedicated mostly to students of secondary school. There are also some interactive files with basic rules a tasks from this work made in Smart Notebook program for interactive boards. They are placed at the CD that goes with this work. Description of these files with comments for teachers are at the end of this work.en
dc.subject.translatedcombinatoricsen
dc.subject.translatedcombinationen
dc.subject.translatedpermutationsen
dc.subject.translatedwalks across the networken
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedinteractive boarden
dc.subject.translatedSmart Notebooken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pancova.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
Pancova - ved..pdfPosudek vedoucího práce82 kBAdobe PDFView/Open
Pancova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,03 kBAdobe PDFView/Open
Pancova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.