Title: Plánování výuky a její průběh na příkladu vyučování němčiny jako cizího jazyka na 3. Základní škole v Chebu
Other Titles: Lesson Planning and a Teaching Performance - Shown on an example of teaching German as a foreign language to children at the 3rd Primary School in Cheb
Authors: Pažďorová, Petra
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5645
Keywords: vyučování;plánování výuky;organizační formy výuky;média ve výuce;role učitele;fáze výuky;3. Základní škola v Chebu;německý jazyk
Keywords in different language: teaching;lesson planning;forms and organization of lessons;media used during lessons;role of teacher;phases of lesson;3rd Primary School in Cheb;german language
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá plánováním a průběhem vyučování. V první části této práce se objevují teoretické podklady pro plánování výuky. Ve druhé části se nacházejí konkrétní plány pro tři vyučovací hodiny německého jazyka v 5. třídě na 3. Základní škole v Chebu a také srovnání těchto plánů se skutečným průběhem hodin.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the lesson planning and the teacher´s performance. The first part of this thesis focuses on the theoretical methods and materials used for the lesson planning. The second part includes authentic plans of three lessons of German language. For comparison, the actual lessons performed in the fifth-grade class at the 3rd Primary School in Cheb, are also described along with the goals and achievements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pazdorova.pdfPlný text práce808,44 kBAdobe PDFView/Open
pazdorova_vp.pdfPosudek vedoucího práce413,79 kBAdobe PDFView/Open
pazdorova_op.pdfPosudek oponenta práce250,15 kBAdobe PDFView/Open
pazdorova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce116,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.