Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMušková, Eva
dc.contributor.authorHanzlíková, Eva
dc.date.accepted2012-05-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:53:07Z
dc.date.available2009-12-04cs
dc.date.available2013-06-19T06:53:07Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier36446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5689
dc.description.abstractTato práce nabízí ucelený pohled na vývoj a tvorbu plzeňské činohry v letech 1948-1968, systematicky ji charakterizuje a vyzdvihuje nejdůležitější body nejen z historie plzeňské činohry, ale i z historie plzeňského divadla, neboť obsahuje i četné informace z jeho dějin, které byly nutné pro zachování souvislostí. Studie také představuje několik významných osobností spojených s plzeňskou činohrou. Seznamuje nás s osobností Zdeňka Hofbauera, Luboše Pistoria, Václava Špidly, Jana Fišera, Svatoslava Papeže a Jiřího Kostky.cs
dc.format81 s., 16 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPlzeňcs
dc.subjectdivadlocs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectčinohracs
dc.subject1948-1968cs
dc.subjectsocialistický realismuscs
dc.subjectZdeněk Hofbauercs
dc.subjectLuboš Pistoriuscs
dc.subjectVáclav Špidlacs
dc.subjectJan Fišercs
dc.subjectSvatoslav Papežcs
dc.subjectJiří Kostkacs
dc.titleČinohra v plzeňském divadle v letech 1948-1968cs
dc.title.alternativeDrama in the pilsen theater since 1948 to 1968en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis offers a complex view on the development and productivity of Pilsen drama in 1948-1968, gives a systematic characteristics and stresses the most important points not only from the history of Pilsen drama, but also from the history of Pilsen theatre as whole because it contains vast information on its history that was necessary for keeping the context.The study also presents several important personalities associated with the Pilsen drama.en
dc.subject.translatedPilsenen
dc.subject.translatedtheatreen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translateddramaen
dc.subject.translated1948-1953en
dc.subject.translatedsocialistic realismen
dc.subject.translatedZdeněk Hofbaueren
dc.subject.translatedLuboš Pistoriusen
dc.subject.translatedVáclav Špidlaen
dc.subject.translatedJan Fišeren
dc.subject.translatedSvatoslav Papežen
dc.subject.translatedJiří Kostkaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Eva Hanzlikova, 2012.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova V.pdfPosudek vedoucího práce280,27 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova O.pdfPosudek oponenta práce932,5 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.