Title: Problematika osobního statusu a rodiny v islámském právu
Other Titles: Issue of the Islamic Law on Personal Status and Family
Authors: Bezoušková, Lenka
Advisor: Plecitý, Vladimír
Referee: Radvanová, Senta
Bogdan, Michael
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5783
Keywords: islámské právo - rodinné právo - uzavření manželství - zánik manželství
Keywords in different language: Islamic Law - Family law - conlusion of marriage - dissolution of marriage
Abstract: Hlavním tématem disertační práce je oblast islámského práva (šaría), a to rodinné právo. Manželství je jedno z nejdůležitělších dílčích témat islámskéhop ráva personálního statusu (al-ahwál aš-šahsíja). Jelikož je tato oblast práva rozsáhlá, je věnována pozornost především uzavření a zániku manželství podle islámského práva a současného práva islámských zemí.
Abstract in different language: The main topic of the theses is one part of Islamic law (Sharia) Family law. The marriage is one of most important particular topics of the Islamic law of personal status (al-ahwal ash-shakhsiyya). Since this legal issue is very wide, the attention is paid mainly to the conlusion and dissolution of marriage according to the Islamic law and contemporary legislation in Islamic countries.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACNI PRACE_FINAL.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Bezouskova - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce221,83 kBAdobe PDFView/Open
Bezouskova - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce160,67 kBAdobe PDFView/Open
Bezouskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce40,84 kBAdobe PDFView/Open
zadost o nezverejnen.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP317,1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.