Title: Techniky orální historie: Jak organizovat a vést orálně historické rozhovory
Authors: Truesdell, Barbara
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 8-30.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6131
ISSN: 1807-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;rozhovory;metodologie
Keywords in different language: oral history;interviews;methodology
Abstract: Orálně historický rozhovor je jedním z dalších nástrojů rozšíření repertoáru metod používaných pro výzkum v oblasti historie, antropologie, a folkloristiky. Orální historie shromažďuje informace o minulosti prostřednictvím přímých účastníků minulosti. Sbírá data, která nejsou k dispozici v písemné formě; o událostech, lidech, procesech. Orálně historické rozhovory jsou zakotvené v paměti a paměť je subjektivní nástroj pro záznam minulosti, vždy tvarovaný přítomným okamžikem a individuální psychikou. Orální historie může odhalit, jak hodnoty a aktivity jednotlivců spoluvytvářely minulost a jak se v minulosti vytvářely současné hodnoty a aktivity. Každý rozhovor je jedinečný zážitek, daný kouzlem práce v terénu. Takže, i když je asi hodně pravdy ve rčení: „Jediný způsob, jak se dozvědět, jak to udělat, je dělat to," zde je několik rad o věcech, které můžete udělat před, během a po rozhovoru, aby každý váš rozhovor byl kvalitnější.
Abstract in different language: Oral history interviewing is one more tool in the larger repertoire of methodologies used for research in history, anthropology, and folklore. Oral history collects information about the past from observers and participants in that past. It gathers data not available in written records about events, people, decisions, and processes. Oral history interviews are grounded in memory, and memory is a subjective instrument for recording the past, always shaped by the present moment and the individual psyche. Oral history can reveal how individual values and actions shaped the past, and how the past shapes present-day values and actions. Every interviewing experience is unique; this is part of the charm of fieldwork. So while there is some validity in the adage, "The only way to learn how to do it is to do it," there are things you can do before, during, and after your interview to make every interview more successful.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truesdell.pdfPlný text236,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.