Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDostál, Zdeněk
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2013-09-25T06:04:15Z
dc.date.available2013-09-25T06:04:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationElectroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c7.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/6212
dc.format10 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rights© 2013 Electroscope. All rights reserved.en
dc.subjectbiosystémcs
dc.subjectbiocyklycs
dc.subjectenergetický tokcs
dc.subjectalternativní zdroje energiecs
dc.titleUzatvorené cykly biosystému a energie pod vplyvom civilizáciesk
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe basic objective of energy flow is to the development of human populations complemented by social laws. Social laws are increasingly diverted from natural laws. Effect of the rich and powerful but directed all the benefits to your advantage and regardless of ordinary citizens. The company is so deformed, which results in the destruction of the environment. Is the option to relieve the pressure of social laws, the use of renewable energy resources. It will strengthen the resistance against possible disruptions for various reasons. One of the central issues of the renewable energy implementation is cost recovery, but they must be evaluated completely from a different perspective.en
dc.description.abstract-translatedZákladný objektívny tok energie je s vývojom populácie ľudí doplňovaný spoločenskými zákonmi. Spoločenské zákony sú stále viacej odkláňané od prírodných zákonov. Vplyv bohatých a mocných však smeruje všetky výhody ku svojmu prospechu a bez ohľadu na radových občanov. Spoločnosť sa tak deformuje, čo sa prejavuje na ničení životného prostredia. Možnosť, ako zmierniť tlak sociálnych zákonov, je využívať obnoviteľné zdroje energie. Posilní sa tak odolnosť proti prípadným výpadkom z rôznych príčin. Jednu zo základných otázok implementácie obnoviteľných zdrojov energie je návratnosť nákladov, ktorú ale treba hodnotiť celkom z iného uhla pohľadu.sk
dc.subject.translatedbiosystemen
dc.subject.translatedbiocyclesen
dc.subject.translatedenergy flowen
dc.subject.translatedrenewable energy resourcesen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c4c7.pdfPlný text743,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.