Katedra správního práva / Department of Administrative Law

Kolekce


Recent Submissions

Čapková, Vladimíra
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

This doctoral thesis on the topic of "Protection against incorrect procedure by a contracting authority by means of the Office for the Protection of Competition" focuses on describing and evaluating the process of remedying breach of legal regulations in the field of awarding&...

Bakeš, Petr Jan
Přestupky řidičů páchané v souvislosti s provozem motorových vozidel

The thesis is focused on the issue of administrative punishment of motor vehicle drivers in connection with their operation in the Czech Republic. The first part deals with the sources of law and the basic principles of administrative punishment. The second part defines traffic...

Kadeřábek, Tomáš
Bezpečnost jaderně energetických zařízení pohledem vybraných právních principů

The thesis analyses the historical development of nuclear law in terms of international, European and national legislations. It addresses the issue of regulating the safety of nuclear power installations in terms of selected legal principles: the principle of national responsibility, the typ...

Čechura, Jan
Řízení o dopravních přestupcích se zaměřením na vybrané případy - obstrukce účastníků řízení

The diploma thesis is focused on obstruction in the process of traffic offenses. The benefit of this work is above all the grouping of diverse opinions on the given issue and the presentation of examples of possible solutions to the emergence of undesirable situations in ...

Pýchová, Markéta
Obnova správního řízení

Master's thesis titled "Reopening of Administrative Procedure" aims to discuss the legal institute of reopening of administrative procedure, administered under general legislation governing administrative procedures, Law No. 500/2004 Coll., administrative procedure code. To achieve the purpose,I c...