Title: Riadenie robota integrovaného v pružnom výrobnom systéme
Authors: Papcun, Peter
Čopík, Matěj
Ilkovič, Jan
Citation: Electroscope. 2012, č. 2.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r5c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/685
ISSN: 1802-4564
Keywords: řídící systémy;průmyslové roboty;Mitsubishi RV-2SDB;montážní linka
Keywords in different language: control systems;industrial robots;production line;Mitsubishi RV-2SDB
Abstract in different language: This article presents control architecture of industrial robot Mitsubishi RV-2SDB that is integrated into Flexible Manufacturing Company. The robot handle head is equipped with air vacuum suction cups, by which the robot handles with the products. The robot is part of the Flexible Assembly Company that serves for research in the Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, and also as an educational model for students of the department. Flexible Assembly Company is the official name for the assembly line, whose role is composing well-defined components into the final product. Based on customer requirements is possible in this installation process make certain modification of control program, which also alters the appearance of the final product.
Článok sa venuje návrhu riadenia priemyselného robota Mitsubishi RV-2SDB, ktorý je integrovaný do flexibilného montážneho pracoviska. V úchopnej hlavici spomenutého robota sa nachádza aktívna vzduchová prísavka, pomocou ktorej robot manipuluje s výrobkami. Tento robot je súčasťou Flexibilného montážneho podniku, ktorý slúži pre výskum na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, a tiež ako vzdelávací model pre študentov. Flexibilný montážny podnik je oficiálny názov pre montážnu linku, ktorej úlohou je skladanie presne definovaných komponentov do výsledného produktu. Na základe požiadavky zákazníka je možné v tomto procese montáže vykonať určité programové modifikácie, čím sa samozrejme vzhľad výsledného produktu pozmení.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2012)
Číslo 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c4c6.pdf658,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.