Title: Vlastnosti úspěšného učitele
Other Titles: Characteristics of Successful Teacher
Authors: Palečková, Jana
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7052
Keywords: historie učitelské profese;osobnost učitele;profesní standardy;učitel;úspěšný učitel;vlastnosti učitele
Keywords in different language: history of teaching profession;character of teacher;professional standards;teacher;successful teacher;teacher characteristics
Abstract: Cílem této diplomové práce je za použití dotazníku "Hodnocení učitele žákem" určit, jaké vlastnosti charakterizují úspěšného učitele a jak se tato charakteristika za posledních dvacet let změnila. Pro posouzení úspěšnosti učitele se používají "normy úspěšného učitele", které jsou rozděleny do tří oblastí (osobnostní vlastnosti, pedagogické dovednosti a pedagogicko-psychologické charakteristiky učitele).
Abstract in different language: The aim of this theses is determinate what characteristics has successful teacher and how these characteristics has changed over the last twenty years. The author uses the questionnaire "The evaluation of the teacher". In order to asses which teacher is successful are used "the standards of successful teacher". These standards are divided into three areas (personal characteristic, teaching skills and pedagogical-psychological characteristics of teacher).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jana Paleckova.pdfPlný text práce805,73 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,17 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce274,76 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.