Katedra konstruování strojů / Department of Machine Design

Kolekce


Recent Submissions

Lazar, Václav
Přestavování beranu klikového kovacího lisu s klikovou hřídelí uloženou zleva doprava

This thesis is focused on the design of ram adjusting of the forging press with a crankshaft mounted from the left to the right. The thesis also concludes a research of already known versions of adjusting and a design of the new solution. The construction desing is&#...

Brantlová, Jana
Tuhostní analýza silničního kola

This diploma thesis is focused of design of road racing steel frame. The theoretical part deals with the types of road bikes and the components used for road bikes. The main part containts the mass and stiffness analysis of the road bike. The result of this thesis&#x...

Vysoký, Jan
Návrh kostrukčního řešení planetové převodovky pro elektronicky řízené utahovací jednotky řady EZ

The aim of this diploma thesis is design of compact planetary gearbox for electric controlled mouting unit EZ series, which ŠKODA JS a.s. successfully supplying for VVER440 and VVER1000 blocks. Planetary gearbox has to be designed for 650 Nm output torque and accomplish with s...

Pomahač, Jiří
Návrh integrovaného dopravníku pro vstřikovací lis

This diploma thesis deals with conveyor systems and conveyor design for the injection molding machine ENGEL VC120. At the beginning is introduced company ENGEL. The theoretical part deals with the his-tory and present of conveyor systems, which are divided into groups according to ...

Beber, Martin
Návrh válečkovacího zařízení pro soustruh SR4000

The thesis disserts on roller burnishing technology and contains a proposed solution of roller burnishing machine for the lathe SR4000.