Title: Finanční hospodaření města Kasejovice
Other Titles: Financial management of the town Kasejovice
Authors: Viktorová, Veronika
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Čápová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7229
Keywords: město;rozpočet;finanční hospodaření;Kasejovice
Keywords in different language: town;budget;financial management;Kasejovice
Abstract: Bakalářská práce Finanční hospodaření města Kasejovice analyzuje hospodaření města v letech 2007 - 2011. Teoretická část je zaměřena na všeobecný popis územních samosprávných celků a jejich financování. Vymezen je pojem rozpočet a je popsán jeho obsah a etapy rozpočtového procesu. Úkolem praktické části bakalářské práce je analyzovat finanční hospodaření vybraného města. Analýza je provedena rozborem majetku města a zdroji jeho krytí, dále rozborem příjmové a výdajové stránky rozpočtu. Navazuje analýza finančního hospodaření pomocí ukazatelů zadluženosti a likvidity. Hodnoty a ukazatele jsou srovnávány v čase. Cílem analýzy je zhodnocení financování města Kasejovice a případné doporučení možnosti zlepšení stávající situace.
Abstract in different language: The bachelor thesis Financial management of the town of Kasejovice analyzes financial management of the town in 2007 - 2011. The theoretical part is focused on general descriptions of a self-governing administrative district and their financing. Then, there is defined concept of the term budget, its makeup and stages of its creating. The objective of practical part is to carry out the financial management analysis of the selected town. It includes the analysis of assets and liabilities, incomes and expenditures. The financial management is assessed based on indicators of indebtedness and liquidity. The indicators are compared in variation with time. The aim of this thesis is to evaluate recent financing of the town of Kasejovice and to illustrate some prospects of improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Viktorova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
viktorova.pdfPosudek vedoucího práce696,71 kBAdobe PDFView/Open
viktorova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce554,81 kBAdobe PDFView/Open
viktorova.PDFPrůběh obhajoby práce192,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.