Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorSeverýnová, Romana
dc.contributor.refereeKříž, Dominik
dc.date.accepted2013-05-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:23Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:23Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier51949
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7410
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou obce s rozšířenou působností, jejím charakterem, právním postavením a úlohou ve veřejné správě. V práci se pokusím nastínit vývoj obecní samosprávy, především reformu územní veřejné správy a její důsledky. Na charakteristické rysy obce a specifické znaky obce s rozšířenou působností a její činnost a úkoly se zaměřím v další části práce. V závěru osvětlím fungování a strukturu tohoto typu obce na konkrétním případě města Chrudim.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdecentralizacecs
dc.subjectobec s rozšířenou působnostícs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectreforma územní veřené správycs
dc.subjectveřejná správacs
dc.titleObec s rozšířenou působnostícs
dc.title.alternativeThe municipality with extended powersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis deals with analysis of municipality with extended powers, its character, legal status and role in system of public administration. I will describe development of municipal government, especially the reform of public administration and its consequences. I will focus on distinctive features of municipality and specific features of municipality with extended powers and its activities and tasks next part. The working of municipality with extended powers and its structure is shown in the specific case of city of Chrudim in conclusion.en
dc.subject.translateddecentralizationen
dc.subject.translatedmunicipality with extended powersen
dc.subject.translateddelegated powersen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedreform of territorial public administrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Obec s rozsirenou pusobnosti.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Severynova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce502,29 kBUnknownView/Open
Severynova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce904,58 kBUnknownView/Open
Severynova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce383,3 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.