Title: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace vybrané firmy
Other Titles: Increasing promotion effectiveness of DDM Sova.
Authors: Toman, Lukáš
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7739
Keywords: nezisková organizace;marketing;marketingová komunikace
Keywords in different language: non-profit organization;marketing;promotion
Abstract: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je analýza, zhodnocení a návrhy na zlepšení marketingové komunikace neziskové organizace DDM Sova. Práce se skládá celkem ze šesti hlavních kapitol (kapitoly 2 až 7). Ve druhé kapitole je zpracována teoretická látka související s neziskovou organizací. Třetí kapitola je věnována teorii týkající se marketingu obecně, významu marketingu v neziskovém sektoru, marketingového mixu 4P a významu jednotlivých nástrojů mixu v neziskovém sektoru, přičemž je nejvíce prostoru věnováno marketingové komunikaci. V první kapitole praktické části je představený vybraný subjekt ? nezisková organizace DDM Sova. V kapitole číslo pět je rozebrán současný marketingový mix 4P DDM Sova. V šesté kapitole je prezentován provedený marketingový výzkum a jeho výsledky. A v poslední kapitole praktické části je využito všech nabytých znalostí, dostupných materiálů a získaných dat k zhodnocení marketingové komunikace DDM Sova a formulování návrhů na její zlepšení.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is an analysis of promotion of the non-profit organization DDM Sova ? an evaluation and suggestions how to increase its promotion effectiveness. The thesis consists of six main chapters (chapters two to seven). The chapter number two is dedicated to non-profit organizations in general. In the third chapter the main topic is a marketing in general, importance of marketing in non-profit organizations, the marketing mix 4Ps and specifics of each individual ?P? in non-profit organizations with main focus on promotion. In the chapter number four is presented the non-profit organization DDM Sova. In the next chapter is characterized the current marketing mix of the mentioned organization. The sixth chapter is about the marketing research within DDM Sova?s target segments of customers and gained data from this research. The chapter number seven is dedicated to an evaluation of the promotion mix of DDM Sova and suggestions how to increase its effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas_Toman-K09B0647P-Zefektivneni_marketingove_komunikace_DDM_Sova.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
toman v.pdfPosudek vedoucího práce628,15 kBAdobe PDFView/Open
Toman o.pdfPosudek oponenta práce757,39 kBAdobe PDFView/Open
toman ob..PDFPrůběh obhajoby práce84,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.