Title: Postmiloševičovské Srbsko - vzájemné vztahy Srbska a Kosova
Other Titles: Serbia after Milosevic - interrelations between Serbia and Kosovo
Authors: Žáčková, Eva
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7873
Keywords: Srbsko;Kosovo;Slobodan Milošević;EU;OSN;NATO
Keywords in different language: Serbia;Kosovo;Slobodan Miloschevich;European union;UN;NATO
Abstract: Moje bakalářská práce se bude zabývat problematikou srbsko-kosovských vztahů v souvislosti se separatistickými tendencemi kosovských Albánců o vytvoření vlastního státu, doprovázenými událostmi, které vedly až k samotnému vyhlášení nezávislosti. Domnívám se, že pro snadnější porozumění a vysvětlení této problematiky je nezbytné nahlédnout do minulosti a vypátrat původ vzájemné nevraživosti mezi zmíněnými národy. Práce bude tedy koncipována jako případová studie zaměřená na dnes již nezávislý stát Kosovo.
Abstract in different language: The case study is focused on interrelations between Serbia and Kosovo after the fall of the Milošević regime. The main objective was to find and describe the source that caused the poor development of their relationship. Their poor relations are based on the historical context. In the region of Western Balkans they were living together side by side two big nationalities Serbian and Albanian. They were fighting during the centuries. The object of their common interest was the region of Kosovo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Zackova MV-VES.pdfPlný text práce635,19 kBAdobe PDFView/Open
ZACKOVA_VED_MV_VES.docxPosudek vedoucího práce40,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zackova_opo_MV_VES.pdfPosudek oponenta práce906,36 kBAdobe PDFView/Open
Eva zACKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce252,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.