Title: Ochrana osobnosti v občanském právu
Other Titles: Protection of Personal Rights in civil law
Authors: Mazuchová, Kateřina
Advisor: Plecitý, Vladimír
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7975
Keywords: občanský zákoník;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;ochrana soukromí;osobnost;všeobecné osobnostní právo;ochrana osobnosti
Keywords in different language: civil code;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;protection of privacy;personality;general protection of personal rights;protection of person
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na ochranu osobnosti v občanském právu. Cílem diplomové práce bylo poskytnout určitý náhled na problematiku ochrany osobnosti. Tato práce neřešila možné výkladové spory, nehodnotila ochranu osobnostních práv v občanském právu de lege ferenda, jednalo se spíše o popis de lege lata. Práce je systematicky dělena do několika kapitol, a to na legislativní zhodnocení osobnostních práv, všeobecné osobnostní právo, právo na soukromí, prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do práva na ochranu osobnosti a na zásahy do osobnostních práv.
Abstract in different language: This graduation thesis is focused on Protection of Personal Rights in civil law. This study does not attempt to address possible conflicts of interpretation, nor does it assess the protection of personal rights in civil law de lege ferenda, it is more of description of de lege lata.The work is systematically divided into several chapters ? legislative basis for the protection of personal rights, general personal right, protection of privacy,interference with privacy rights and I have described three statutory licenses that allow the authorities to limit the protection of personality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_OCHRANA OSOBNOSTI V OBCANSKEM PRAVU.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mazuchova.pdfPosudek vedoucího práce734,4 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mazuchova.pdfPosudek oponenta práce697,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mazuchova.pdfPrůběh obhajoby práce290,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.