Title: Přístup českých soudů k poučovací povinnosti podle § 118a odst. 1-3 občanského soudního řádu
Other Titles: Access the Czech courts to instruct obligations according to § 118a paragraph 1-3 of the Civil Code
Authors: Dolejší, Andrea
Advisor: Zahradníková, Radka
Svoboda, Karel
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7997
Keywords: poučovací povinnost podle § 118a odst. 1-3 o. s. ř.;koncentrace řízení;poučení ve správním soudnictví;vztah poučovací povinnosti a koncentrace řízení
Keywords in different language: paragraph 1 to 3 of Act No. 99/1963 Coll.;concentration control;instruction in administrative justice;relationship of obligation had a concentration of proceedings
Abstract: Diplomová práce se zabývá přístupem českých soudů k poučovací povinnosti podle § 118a odst. 1-3 o. s. ř. V předkládané práci je uveden historický vývoj poučovací povinnosti a následně je charakterizována poučovací povinnost dle § 118a odst. 1-3 o. s. ř. podle dnešní právní úpravy. Zároveň se práce zaměřuje na vztah poučovací povinnosti dle § 118a odst. 1-3 o. s. ř. s koncentrací řízení.
Abstract in different language: Information duty of the court constitutes a necessary part of the present civil justice. On the basis of the information duty of the court according to the section 118a, paragraph 1 to 3 of Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code, the court directs parties to possibility of gaining success in the negotiated dispute.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea Dolejsi.pdfPlný text práce677,16 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Dolejsi.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Dolejsi.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Dolejsi.pdfPrůběh obhajoby práce261,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.