Title: Gymnastické názvosloví pro potřeby výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol (multimediální DVD).
Other Titles: Terminology of gymnastics for physical education needs on Ist grade in elementary school (multimedia DVD)
Authors: Vancová, Lucie
Advisor: Šrámková, Petra
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8036
Keywords: názvosloví;pohyb;cvičení prostná;cvičení akrobatická;cvičení na nářadí;tělesná výchova;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: nomenclature;movement;floor exercises;acrobatic exercises;tools exercises;physical education;1st grade of elementary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou názvosloví gymnastických cvičení užívaného v rámci tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Zabývá se převážně názvoslovím cvičení prostná (polohy a pohyby celého těla i jeho částí), dále cvičeními akrobatickými a cvičením na vybraném nářadí dostupném ve školním prostředí. Teoretická část kriticky zhodnocuje dostupnou odbornou literaturu a další zdroje informací, přináší pohled na historický vývoj a obecné zásady používání gymnastického názvosloví. Praktická část práce je zpracována formou multimediálního elektronického materiálu, a to v podobě webových stránek http://gymnastika.nazvoslovi.mooo.com a offline verze DVD.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of gymnastic exercises nomenclature used in the physical education in the 1st grade of elementary school. It primarily concentrates on the nomenclature of the floor exercises (positions and movements of the body and its parts), the acrobatic exercises and exercises on any selected tools available in the school environment. The theoretical part critically rates the available professional literature and another sources, views the historical evolution and the general principles of using the gymnastic nomenclature. The practical part of the work will be processed in the form of a multimedial electronic material in the form of website http://gymnastika.nazvoslovi.mooo.com and an offline version of DVD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lucie_Vancova.pdfPlný text práce184,35 kBAdobe PDFView/Open
VANCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce115,39 kBAdobe PDFView/Open
VANCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce129,13 kBAdobe PDFView/Open
VANCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce246,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.