Title: Děti v přírodě - využití naučných stezek pro výchovu dětí mladšího školního věku ke vztahu k přírodě
Other Titles: Children in the Nature - Use of Nature Trails for Educating Younger Schoolchildren in the Relationship to the Nature
Authors: Švarcová, Eva
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8038
Keywords: mladší školní věk;naučná stezka;pracovní listy;pohybové hry;projekt
Keywords in different language: younger school age;nature trail;worksheets;motion games;project
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo připravit pracovní listy a pohybové aktivity k již vybudované naučné stezce v Rakovníku. Teoretická část se zabývá charakteristikou dětí mladšího školního věku a jejich vývojem základních schopností a dovedností. Další část práce se týká stručného představení naučných stezek Rakovnicka a charakteristice města Rakovník. Praktická část obsahuje pracovní listy, činnosti a hry, které byly zrealizovány v projektu ?Poznávám své město ? Naučná stezka Rakovník?. Na deseti zastaveních naučné stezky plnili žáci 3. ročníku ve skupinách úkoly z oblasti historie, fauny a flory. Součástí byly i zajímavé pohybové hry v přírodě.
Abstract in different language: The aim of this dissertation was to prepare worksheets and physical activities for an already established educational trail in Rakovník. The theoretical part concerns the features of the younger schoolchildren and their basic ability and skill development. The other part of the dissertation involves a brief introduction of educational trails in Rakovník and characteristics of the town of Rakovník. The practical part consists of worksheets, activities and games which were put into practice in a project called ?Poznávám své město ? Naučná stezka Rakovník? (?I am Learning about My Town ? An Educational Trail in Rakovník?). The pupils of the third grade were able to fulfil tasks from the field of history, fauna and flora at ten stands of the educational trail. Also some interesting motion games in nature were a part of this projct.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Eva Svarcova.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
SVARCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce907,06 kBAdobe PDFView/Open
SVARCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
SVARCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce205,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.