Název: Ruská architektura (využití tématu ve výuce ruského jazyka)
Další názvy: Moscow skyscrapers (application of the topic in Russian language classes)
Autoři: Šichulová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8229
Klíčová slova: architektura;výškové budovy;výuka;ruský jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: architecture;skyscrapers;teaching;russian language
Abstrakt: Stalinská architektura zanechala nezapomenutelné stopy na vzhledu Moskvy i jiných měst ve formě monumentálních a jedinečných budov. Záměrem J. V. Stalina bylo přiblížit Moskvu americkým velkoměstům a právě výškové budovy jakožto ruské mrakodrapy měly být hlavním symbolem moderního města. Mezi nejznámější architektonické počiny tohoto období řadíme sedm stalinských výškových budov, přezdívaných také jako "sedm sester" nebo pouze "vysotki". Všechny tyto budovy byly postaveny v letech 1947-1957 a doposud je můžeme najít v Moskvě v téměř původním provedení. Patří mezi ně Lomonosova Moskevská státní univerzita, ministerstvo zahraničních věcí, hotel Ukrajina, hotel Leningradská, budova u Červené brány, dům na Kotelničeském náměstí a dům na Kudrinském náměstí.
Abstrakt v dalším jazyce: Stalinist architecture left memorable traces on the appearance of Moscow and other cities in the form of unique and monumental buildings. Stalin's intention was to show Moscow like a modern city with the Russian "skycrapers". Among the most famous architectural achievements of this period belong seven Stalinist skyscrapers, dubbed as the "seven sisters" or simply "vysotki". All of these buildings were built from 1947 to 1957 and now we can find them in Moscow in almost original design. "Seven sisters" include the Lomonosov Moscow State University, Ministry of Foreign Affairs, the Hotel Ukraina, the Hotel Leningradskaya, Red Gates Administrative Building, Kotelnicheskaya Embankment Apartmenst and the Kudrinskaya Square Building.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI - Sichulova.pdfPosudek vedoucího práce415,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Sichulova.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Sichulova.pdfPrůběh obhajoby práce238,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.