Title: Šlechtické sídlo Roupov u Přeštic
Other Titles: The aristocratic residence Roupov by Přeštice
Authors: Špaček, Bohuslav
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8340
Keywords: Roupov;hrad;archeologie;Václav Vilém z Roupova
Keywords in different language: Roupov;castle;archeology;Václav Vilém from Roupova
Abstract: Zřícenina hradu Roupov se nachází nad stejnojmennou vesnicí v okrese Plzeň-jih osm kilometrů jihozápadně od Přeštic. Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a systematizovat veškeré dostupné informace nejen o hradu, ale také o jeho majitelích, pánech z Roupova. Na rozdíl od předchozích studií se tato práce nevěnuje jen dílčímu tématu, ale předkládá ucelený pohled na tuto jistě velmi zajímavou stavbu i významný šlechtický rod.
Abstract in different language: The ruin of Roupov castle is located eight kilometers from Přeštice. This thesis deals with the ruin of Roupov castle and the lords of Roupov dynasty, too. The main aim of this study is to summarize the entire available knowledge about Roupov and the noble genus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace B. Spacek.pdfPlný text práce15,48 MBAdobe PDFView/Open
Spacek V.pdfPosudek vedoucího práce62,01 kBAdobe PDFView/Open
Spacek O.pdfPosudek oponenta práce47,42 kBAdobe PDFView/Open
Spacek P.pdfPrůběh obhajoby práce38,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.