Title: Zmizelé socialistické pomníky a pamětní desky v Plzni.
Other Titles: The lost socialistic memorials and memorial plaques in Pilsner.
Authors: Maroušová, Lenka
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8352
Keywords: pomník;pamnětní deska;socialismus;odhalení;odstranění
Keywords in different language: momunent;commemorative plaque;socialism;revelation;remove
Abstract: Autorka vypracovává ve své bakalářské práci seznam a přehled zaniklých socialistických pomníků a pamětních desek v Plzni. Shromažďuje informace o jejich původu a autorech. Lokalizuje místa, kde se nacházely. Zabývá se osudem jednotlivých objektů po roce 1989. Shromažďuje dostupné prameny a literaturu. Zjištěné informace souhrnně interpretuje.
Abstract in different language: The author of the Bachelor work formulates a list and summary of defunct socialistic monuments and commemorative plaques in Plzeň. She gathers all information about their origin and authors. She locates the places, where they used to be. She deals with the fate of each object after 1989. The author collects available sources and literature. Finally, she interprets the summary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Marousova V.pdfPosudek vedoucího práce102,66 kBAdobe PDFView/Open
Marousova O.pdfPosudek oponenta práce123,55 kBAdobe PDFView/Open
Marousova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.