Title: Tixoforming ocelí vyrobených práškovou metalurgií
Other Titles: Tixoforming of steels produced by powder metallurgy
Authors: Mišterová, Hedvika
Advisor: Jirková, Hana
Aišman, David
Referee: Malina, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8621
Keywords: Tixoforming;prášková metalurgie;CPM 15V;CPM S30V;K190
Keywords in different language: Thixoforming;Powder Metallurgy;CPM 15V;CPM S30V;K190
Abstract: Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část se zabývá popisem nové nekonvenční technologie - tixoforming. Ve druhé části je tato technologie aplikována na konkrétní experiment. Hlavním cílem je výběr nových materiálů pro tixoforming a následná optimalizace technologických parametrů procesu pro zvolené materiály. Výsledné produkty jsou podrobeny podrobným analýzám.
Abstract in different language: The diploma thesis is consisted of two parts. The first theoretical part describes a new unconventional technology - thixoforming. The technology is applied on the concrete experiment in the second part. The choice of new materials and following optimization of technological parameters for the chosen materials are the main goals of this thesis. The detailed analyses were performed on the resultant products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misterova_Tixoforming_oceli_vyrobenych_praskovou_metalurgii.pdfPlný text práce10,29 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Misterova.tifPosudek vedoucího práce148,7 kBTIFFView/Open
OP_Misterova.tifPosudek oponenta práce110,76 kBTIFFView/Open
Prubeh_Misterova.tifPrůběh obhajoby práce60,72 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.