Title: Měření mechanických vlastností konstrukčních materiálů pomocí miniaturních zkušebních vzorků
Other Titles: Determination of Mechanical Properties of Structural Materials by using Miniature Specimen Test Techniques
Authors: Procházka, Radek
Advisor: Mentl, Václav
Džugan, Jan
Referee: Nový, Zbyšek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8622
Keywords: small punch test;lomová houževnatost;hodnocení zbytkové životnosti;lomová energie;mikrotahová zkouška;tahová zkouška;napětí;deformace
Keywords in different language: small punch test;fracture toughness;remaining life assessment;fracture energy;microtensile test;tensile est;stress;strain
Abstract: Práce se zabývá zkušebními technikami, umožňující získat charakteristické mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů za pomoci malého objemu zkušebního materiálu. Miniaturizované zkušební techniky byly vyvinuty před 30 lety prvotně pro jaderný průmysl. Jejich aplikace je vhodná pro hodnocení zbytkové životnosti, při zjišťování provozních poruch, svařenců, povlaků atd. Avšak dnes je jejich aplikace mnohem širší a nevztahuje se pouze na oblast jaderného průmyslu. Lze ji tedy uplatnit i pro běžné konstrukční materiály.
Abstract in different language: The thesis deals with miniature specimen test techniques enable (which make it possible) to determine mechanical properties of structural materials by using of small volume of the material. The miniature specimen test techniques were developed primarily for the nuclear industry about 30 years ago. Their application in the field of remaining life assessment, failure analysis, properties of weldments, coatings etc. is very promising. The area of their use is not only for these purposes in the nuclear field but today also for common structural materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP ProchazkaR.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Prochazka.tifPosudek vedoucího práce52,3 kBTIFFView/Open
OP_Prochazka.tifPosudek oponenta práce67,44 kBTIFFView/Open
Prubeh_Prochazka.tifPrůběh obhajoby práce37,53 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.