Title: Proces lepení plastových dílů v automobilovém průmyslu
Other Titles: Bonding Process of Plastic Parts in The Automotive Industry
Authors: Cakl, Zbyšek
Advisor: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8626
Keywords: lepidlo;lepený spoj;adheze;povrchová energie;smáčivost;polybutylentereftalát
Keywords in different language: adhesive;bonded joint;adhesion;surface energy;wettability;polybutylene terephthalate
Abstract: Tato práce se zabývá lepením plastových a kovových komponent a byla realizována pro firmu Robert Bosch, spol. s. r. o. Obě komponenty jsou součástí automobilového plynového pedálu, kde plastový kryt vyrobený z polybutylentereftalátu (PBT) je spojován s pozinkovaným plechem. V současnosti je využíván proces nýtování a cílem této práce je zjistit, zda by bylo možné navrhnout alternativní způsob spojení lepením. V teoretické části práce jsou podrobně popsány všechny fáze lepícího procesu. V praktické části jsou pak z každé této fáze vybrány ty nejdůležitější parametry ovlivňující kvalitu spoje a je vyhodnocována jejich optimální hodnota. V této práci je testováno epoxidové lepidlo Eccobond A 329-1 a silikonové lepidlo Semicosil 986/1K.
Abstract in different language: This work deals with the bonding of plastic and metal components for the company Robert Bosch, s. r. o. Both components are a part of an accelerator. The polymer cover moulded from polybutylene terephthalate (PBT) is to be bonded to metal sheet made of galvanized steel. At present time the connection is realized by riveting and the aim of this work is to determinate whether it would be possible to replace the current technology with gluing. All phases of the adhesive process are described in the theoretical part of this work. The most important parameters of the each phase, which affect the quality of the bonded joint, are selected and their optimal values are evaluated in the practical part. In the work are tested epoxy adhesive Eccobond A 329-1 and silicone adhesive Semicosil 986/1K.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cakl.pdfPlný text práce282,86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni_Cakl.tifPosudek vedoucího práce88,04 kBTIFFView/Open
OP_Cakl.tifPosudek oponenta práce129,06 kBTIFFView/Open
Prubeh_Cakl.tifPrůběh obhajoby práce44,58 kBTIFFView/Open
Cakl.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP202,67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.