Title: Faktory ovlivňující kvalitu kovářských ingotů určených pro pracovní válce z pohledu odlévání
Other Titles: Factors affecting the quality of forging ingots for work rolls in terms of casting
Authors: Kožák, Petr
Advisor: Hála, Miroslav
Vlk, Vlastimil
Referee: Lüftnerová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8628
Keywords: ingot;vměstky;segregace;porozita;chemická a metalografická čistota;výroba kovárenských ingotů;eliminace vad;MAGMASOFT;numerická simulace
Keywords in different language: ingot;inclusions;segregation;porosity;chemical and metallographic purity;manufacture forging ingots;elimination of defects;MAGMASOFT;numerical simulation
Abstract: Tato diplomová práce je věnována problematice zabývající se kvalitou odlitých kovárenských ingotů z nástrojových ocelí pro společnost STEINHOFF GmbH & Cie. OHG. Celá práce je koncipována do dvou částí. Teoretická část slouží k seznámení se základními faktory zabezpečující chemickou a metalografickou čistotu a jejich vlivů na finální kvalitu kovárenských ingotů. Praktická část je pak zaměřena na samotný výrobní proces kovárenských ingotů, vymezení problematických oblastí a návrhů na jejich eliminaci z pohledu odlévání.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the issue of dealing with quality cast forging ingots of tool steels for the company Steinhoff GmbH & Cie. OHG. The thesis is divided into two parts. The theoretical section to get familiar with the basic factors ensuring chemical and metallographic purity and their impact on the final quality forging ingots. The practical part is focused on the manufacturing process itself forging ingots, defining problem areas and suggestions for their elimination from the perspective of casting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2013_PETR KOZAK_S11N0058P.pdfPlný text práce21,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kozak.tifPosudek vedoucího práce50,09 kBTIFFView/Open
OP_Kozak.tifPosudek oponenta práce127,97 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kozak.tifPrůběh obhajoby práce40,87 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.