Title: Etnografie univerzity třetího věku
Other Titles: Ethnography of University of the Third Age
Authors: Novotná, Andrea
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Jeřábek, Hynek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8889
Keywords: senioři;demografické stárnutí;aktivní stárnutí;celoživotní vzdělávání;univerzita třetího věku
Keywords in different language: seniors;demographic aging;active aging;lifelong education;university of third age
Abstract: V této práci se zabývám tématem univerzity třetího věku (U3V). Spolu s celoživotním vzděláváním je to relevantní a aktuální téma kvůli demografickému stárnutí. Projekce populačního stárnutí předpovídají nárůst starších věkových kategorií a úbytek v mladších věkových kohortách. Také kvůli tomu se o aktivity seniorů zájímá mnoho aktérů, jako vlády, sociální vědci, média či veřejnost. Právě U3V může představovat jednu z důležitých aktivit, významných nejen pro využití volného času starších osob. Výzkumné otázky jsem zodpověděla prostřednictvím etnografického výzkumu na jedné U3V v ČR. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů a prostřednictvím pozorování výuky a přidružených aktivit. Rozhovory jsem uskutečnila s 15 seniory a seniorkami a s jednou pracovnicí U3V. Zaměřila jsem se na to, kdo jsou tito studenti, jaké mají motivace účastnit se, jak je ovlivněn jejich každodenní život tou participací (např. přínosy) a jak je vzdělávání na U3V koncipováno.
Abstract in different language: The theme of Universities of the Third Age (U3A) and lifelong learning is relevant and current due to demographic aging. Projection of population aging predict growth in the number of seniors and the loss of people in the younger age cohorts. About this theme and about activities of seniors is interested a lot of actors - governments, social sciences, the media and the public. U3A may be one of the important activities, important not only for leisure elderly. The research questions were answered through ethnographic research on a U3A in the Czech Republic. Data were collected through in-depth interviews and observation of teaching and other activities. I conducted interviews with 15 seniors and one worker U3A. I focused on who these students are, what is their motivation to participate, how U3A affects their everyday life and how education U3A is designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Novotna_Andrea_2013.pdfPlný text práce638,15 kBAdobe PDFView/Open
Novotna-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Novotna_diplomka_posudek oponenta.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Novotna.JPGPrůběh obhajoby práce177,35 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.