Title: Teorie integrálů a jejich řešení
Other Titles: The theory of integrals and their solutions
Authors: Doskočilová, Tereza
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8947
Keywords: neurčitý integrál;určitý integrál;historie integrálu;metoda;integrování;per partes;substituční metoda;rozklad na parciální zlomky
Keywords in different language: indefinite integral;definite integral;integral history;method;integrating;by parts;substitution method;decomposition into partial fractions
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá řešením integrálů, v této práci řeším neurčité a určité integrály různými metodami. V této práci najdeme i historii integrálů a jejich použití ve fyzice.
Abstract in different language: This thesis deals with a solution integrals, in this work I deal with vague and definite integrals by various methods. In this work, we find the history of integrals and their applications in physics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tereza Doskocilova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Doskocilova.pdfPosudek vedoucího práce39,52 kBAdobe PDFView/Open
Doskocilova - opon..pdfPosudek oponenta práce68,14 kBAdobe PDFView/Open
Doskocilova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.