Title: Historie a součastnost korálkování v Africe
Other Titles: History and present time of beading in Africa
Authors: Brejníková, Lucie
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8949
Keywords: typy korálků;africké kmeny a jednotlivé korálkové práce
Keywords in different language: types of beads;african tribes and each bead works
Abstract: Tato práce s názvem "Historie a současnost korálkování v Africe" obsahuje dvě části - část teoretickou a praktickou. V první části jsou objasněny teoretické pojmy související s korálkováním v Africe - např. typy korálků, africké kmeny a jednotlivé korálkové práce. Druhá část obsahuje praktické návrhy korálkových prací, které byly realizovány na základní škole.
Abstract in different language: This work called "History and present time of beading in Africa" contains two parts - teoretical part and practical part. In first one are illustrated teoretical concepts related to beading in Africa - for example types of beads, african tribes and each bead works. The second one contains practical proposals of bead work, which were made in primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
Brejnikova posudek na DP.pdfPosudek vedoucího práce24,85 kBAdobe PDFView/Open
Brejnikova - opon..pdfPosudek oponenta práce136,29 kBAdobe PDFView/Open
Brejnikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.