Title: Úlohy vedoucí na soustavy polynomiálních rovnic a metody jejich řešení v dějinách evropské matematiky
Other Titles: Problems Leading to Systems of Polynomial Equations and their Solving Methods in the History of European Mathematics
Authors: Uhrová, Veronika
Advisor: Kašparová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8955
Keywords: soustavy polynomiálních rovnic;kvadratická rovnice;matematika
Keywords in different language: system of polynomial equations;quadratic equation;mathematics
Abstract: Tato práce obsahuje úlohy vedoucí na soustavy polynomiálních rovnic v Evropě od 5. do 16. století, způsob eliminace neznámých a jejich označování. Práce je rozdělena do čtyř kapitol chronologicky podle podle roku vzniku díla, z něhož jsou úlohy převzaty, případně podle data autora. V první kapitole najdeme obecné shrnutí středověké matematiky. Druhá kapitola se zabývá úlohami, které řešili matematikové do první poloviny 13. století (např. Fibonacci, Gerbert, Nemore). Ostatní kapitoly jsou rozděleny dle původu autorů a zahrnují období 14. až 16. století (např. Itálie - Dardi, Tartaglia, Německo - Regiomontanus, Francie - Chuquet).
Abstract in different language: This thesis is devoted to problems solved in Europe from the 5th century to the 16th century, which we could write today as a system of polynomial equations. The methods of elimination of unknown quantities and their marking are described. The thesis is divided into four parts in chronological sequence according to years when works, which contain these problems, were created. There is general summary of mediaeval mathematics in the first chapter. The second chapter deals with problems which were solved by mathematicians from the first half of 13th century (e.g. Fibonacci, Gerbert, Nemore). The remaining chapters are divided according to origin of authors and include period from 14th to 16th century (e.g. Italy - Dardi, Tartaglia, Germany - Regiomontanus, France - Chuquet).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uhrova Veronika DP_2013.pdfPlný text práce830,63 kBAdobe PDFView/Open
hodnoc_uhrov.pdfPosudek vedoucího práce41,66 kBAdobe PDFView/Open
Uhrova - posudek opon..pdfPosudek oponenta práce77,24 kBAdobe PDFView/Open
Uhrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.