Title: Postava "Loeschenkohl" v románu a filmu "Der Knochenmann"
Other Titles: The character "Loeschenkohl" in the novel and the film "Der Knochenmann"
Authors: Kasíková, Markéta
Advisor: Tonsern, Clemens
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9062
Keywords: Der Knochenmann;analýza;román;film;detektivní román;srovnání
Keywords in different language: Der Knochenmann;analyze;novel;film;crime fiction;comparison
Abstract: Cíl této bakalářské práce je analýza postavy ?Löschenkohl? a její srovnání v románu ?Der Knochenmann? a v jeho stejnojmenném zfilmování. Nejprve jsou představeny život a dílo autora románu ?Der Knochenmann?, Wolfa Haase. Následuje definice detektivního románu jako žánru a stručné shrnutí jeho historie. Další část se zabývá románem ?Der Knochenmann?, shrnutím děje a analýzou postavy ?Löschenkohl?. Po shrnutí základních poznatků a zfilmování literatury následuje seznámení s filmem ?Der Knochenmann?, s jeho dějem a představiteli a analýza postavy ?Löschenkohl?. Výsledkem této práce je srovnání postavy ?Löschenkohl? v románu a ve filmu ve vybraných důležitých aspektech.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to analyze one of the characters of the German novel Der Knochenmann, Löschenkohl, and to draw a comparison between the character in the novel and its representation in the film of the same name. The first part of this thesis introduces the life and work of the author of the novel Der Knochenmann, Wolf Haas. Afterwards, it presents the definition of crime fiction as a literary genre and a brief summary of its history. The next part of the thesis deals with the novel itself, providing a summary of its story and an analysis of its main character, Friedrich Löschenkohl. After having summarized the main information and theories of making a book into a film, the last part of the thesis introduces the movie ?Der Knochenmann?, its plot as well as its performers and it also includes the analysis of the main character Löschenkohl. The main result of this thesis is the comparison of the character Löschenkohl in the original German novel and in the film. Thereby, the thesis focused on major scenes and dialogues, which seem appropriate for a comparison of the character?s representation in both texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marketa Kasikova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
kasikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce422,23 kBAdobe PDFView/Open
kasikova_op.pdfPosudek oponenta práce161,05 kBAdobe PDFView/Open
kasikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce108,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.