Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVoltrová, Michaela
dc.contributor.authorPlzáková, Andrea
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:39Z-
dc.date.available2012-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:39Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-26
dc.identifier56555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9066
dc.description.abstractTato bakalářská práce objasňuje pojem reklama, seznamuje s německými tištěnými médii. Hlavně se však zaměřuje na syntaktické struktury v reklamách u dvou tištěných médiích. Při vlastním porovnávání byl použit jak seriozní tisk, tak bulvár. Bylo zde pracováno s pojmem slovní hříčky, určovala se délka vět, forma vět a druhy vět. Všechny zjištěné údaje byly zaneseny do tabulek, zakresleny do grafů a následně vyhodnoceny.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSyntaktické strukturycs
dc.subjecttištěná médiacs
dc.subjectbulvání tiskcs
dc.subjectserózní tiskcs
dc.titleSyntaktische Strukturen in deutschen Printmediencs
dc.title.alternativeSyntactic structures in german print medias in advertisingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis defines the term Advertising. It acquaints us with German Print Medias. Principally it is focused on syntactic structures in the Advertisement in two Print Medias. For the comparison, there was used a reputable press and a boulevard press, as well. Among others, the thesis describes the term punning, there was the length of sentences, form and class of sentences defined. All discovered facts were tabled, plotted on graphs and afterwards evaluated.en
dc.subject.translatedSyntactic structuresen
dc.subject.translatedprint mediasen
dc.subject.translatedboulevart pressen
dc.subject.translatedreputable pressen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea Plzakova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
plzakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce276,62 kBAdobe PDFView/Open
plzakova_op.pdfPosudek oponenta práce223,45 kBAdobe PDFView/Open
plzakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce92,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.