Title: Cévní mozková příhoda v neodkladné péči
Other Titles: Cerebral Vascular Accident in Emergency Medicine
Authors: Vychodilová, Petra
Advisor: Pistulková, Alena
Referee: Lippertová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9067
Keywords: cévní mozková příhoda;ischemický iktus;hemoragická cévní mozková příhoda;subarachnoideální krvácení;CT mozku;iktová jednotka
Keywords in different language: apoplexy;ischemic ictus;haemoregical apoplexy;subarachnoidical bleeding;magnetic resonance of brain;ictus unit
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku cévní mozkové příhody v neodkladné péči a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznámí s ischemickou cévní mozkovou příhodou, jejich vznikem, diagnostikou a následnou léčbou. V praktické části byla provedena dotazníková šetření mezi respondenty laické veřejnosti ke zjištění znalosti o cévní mozkové příhodě a následné znalosti v poskytnutí první pomoci. Výzkum proběhl na Základní škole deváté třídy v Kardašově Řečici, v domově důchodců v Jindřichově Hradci, ve firmách Milcom servis a.s., Zinkovna Deštná a.s. a SKF a.s.. Dále byla zpracována data výjezdů ZZS Pk.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of strokes in emergency care and is divide into theoretical and practical part. The theoretical part familiarizes the reader with ischemic and hemorrhagic stroke, its origins, diagnosis and subsequent treatment. In the practical part the questionnaire survey was carried out among the public to determine knowledge about stroke and subsequent first aid. The research was carried at elementary school in the ninth grade Kardašova Řečice, in a retirement home in Jindřichův Hradec, in companies Milcom service a.s. Znikovna Deštná a.s. and SKFa.s.. Furthermore the data of EMS departures were processed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace ready.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Vychodilova VP.jpgPosudek vedoucího práce414,52 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vychodilova OP.jpgPosudek oponenta práce440,46 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Vychodilova.jpgPrůběh obhajoby práce308,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.