Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdámková, Jindřiška
dc.contributor.authorBureš, Jiří
dc.contributor.refereeSvobodová, Andrea
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:58Z-
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:58Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier49692
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9116
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma zobrazovací metody krční páteře se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popisována problematika krční páteře, a to především její funkce, anatomie, biomechanika a rozsáhlá patologie. Dále seznamuje s jednotlivými radiologickými zobrazovacími metodami, které jsou používány v diagnostice onemocnění krční páteře. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu zpracovány kazuistiky klientů Klatovské nemocnice, a.s. s onemocněním krční páteře. Respondenti jsou vybráni z chirurgického a neurologického oddělení. Z těchto kazuistik je zjišťována četnost jednotlivých vyšetření, prvotní vyšetřovací metody k diagnostice a zároveň metody určující definitivní diagnózu.cs
dc.format61 s. (10 231 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkrční páteřcs
dc.subjectzobrazovací metodycs
dc.subjectrentgencs
dc.subjectradiologický asistentcs
dc.subjectkontrastní látkacs
dc.subjectobratelcs
dc.titleZobrazovací metody krční páteřecs
dc.title.alternativeImaging methods of the cervical spineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis with topic ?Imaging methods of cervical spine? consists of theoretical and practical part. In theoretical part there is described issue of cervical spine, especially function, anatomy, biomechanics and extensive pathology. Moreover, it introduces with individual radiological imaging methods which are used in diagnosis of cervical spine diseases. Practical part contains case reports of patients in Klatovská nemocnice a.s. with cervical spine diseases processed via qualitative research. Respondents were chose from surgery and neurological department. Frequency of examinations, prime investigating methods for diagnosis and also methods determining final diagnosis are determined from that case reports.en
dc.subject.translatedcervical spineen
dc.subject.translatedimaging methodsen
dc.subject.translatedX-rayen
dc.subject.translatedradiology assistanten
dc.subject.translatedcontrast agenten
dc.subject.translatedvertebraen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Bures.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Bures VP.jpgPosudek vedoucího práce390,09 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bures OP.zipPosudek oponenta práce652,89 kBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Bures.jpgPrůběh obhajoby práce366,75 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.