Title: Způsoby provedení elektroinstalace v obytných budovách
Other Titles: Ways of design of house wires
Authors: Růžička, Jiří
Advisor: Švuger, Dalibor
Flajtingr, Jiří
Referee: Beneš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9378
Keywords: klasická elektroinstalace;sběrnicová elektroinstalace;bezdrátová rádiová elektroinstalace;ekonomická bilance
Keywords in different language: classical wiring;bus wiring;wireless radio wiring;economic balance
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti provedení elektroinstalace v obytných domech. Jednotlivé možnosti provedení elektroinstalace, kterými dnes jsou klasická elektroinstalace, nebo inteligentní elektroinstalace a to sběrnicová, bezdrátová elektroinstalace. Jednotlivé způsoby elektroinstalace jsem popsal, uvedl jejich výhody a nevýhody včetně ekonomické bilance jednotlivých typů. V závěru práce jsem provedl srovnání jednotlivých typů elektroinstalace.
Abstract in different language: This work is directed to deal with possibilities of execution of house wiring. There are two wiring method. Those are classical wiring method and intelligent wiring method which is parted to bus and wireless wiring. Each method of wiring was described with their advantages, drawbacks and expenses. Every wiring method listed was compared to each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
047317_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,35 kBAdobe PDFView/Open
047317_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,1 kBAdobe PDFView/Open
047317_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.