Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorHošková, Veronika
dc.contributor.refereeVacek, Jiří
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:46Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:46Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52360
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9513
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na vytvoření strategického plánu neziskové organizace Dobromysl, o. p. s. Práce začíná vymezením nestátního neziskového sektoru, kde neziskové organizace působí. Dále je představena organizace Dobromysl, o. p. s. a její činnost, je provedena analýza prostředí organizace a je sestaven strategický plán pro období 2013 - 2016. Pro toto období je následně vytvořen také finanční plán organizace. Další část práce je zaměřena na analýzu rizikových faktorů, které ohrožují naplnění strategického plánu, tvorbu strategických scénářů a analýzu nákladů a přínosů činnosti organizace. V závěru práce je uveden návrh postupu implementace daného strategického plánu.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneziskové organizacecs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectstrategické scénářecs
dc.titleTvorba a implementace strategického plánu vybrané neziskové organizacecs
dc.title.alternativeCreation and implementation strategic plan of chosen non-profit organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the creation strategic plan for nonprofit organization Dobromysl, o. p. s. Work begins by defining the nongovernmental sector, where nongovernmental organizations operate. Then is presented the organization Dobromysl, o. p. s. and its activities, the environment of organization is analysed and is compiled the strategic plan for 2013 - 2016. For this period is subsequently created a financial plan of the organization. Next part of this work is focused on the analysis of risk factors that threaten the fulfillment of the strategic plan, the creation of strategic scenarios and cost-benfit analysis. In the conclusion is presented a proposal for the implementation of the strategic plan.en
dc.subject.translatednonprofit organizationsen
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedenvironmental analysisen
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedstrategic scenariosen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hoskova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
DP_hoskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
DP_hoskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
DP_hoskova.PDFPrůběh obhajoby práce147,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.