Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorOstrovská, Tereza
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenka
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:49Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:49Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9518
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na problematiku procesního řízení a sledování nákladů ve firmě. Práce je rozdělena do pěti navazujících celků, v nichž je zpracován vždy teoretický základ, který je následně aplikován do praxe. Úvodní kapitola se věnuje stručné charakteristice zvoleného podniku. Následuje analýza vnitřního a vnějšího prostředí, která je zakončena SWOT analýzou. Na základě teoretických poznatků o řízení nákladů je zhodnocen současný stav řízení nákladů v podniku a zároveň je uvedeno doporučení v podobě procesního řízení nákladů. Další část práce se poté věnuje aplikaci procesního řízení do firmy. Pomocí softwaru ARIS Express jsou namodelovány vybrané procesy. Procesy jsou následně nákladově ohodnoceny. Na základě toho je provedena nákladová kalkulace konkrétního výrobku firmy. Závěr práce uvádí možná doporučení pro controllingový útvar společnosti a rovněž je zde popsáno několik metod průmyslového inženýrství, které zvyšují efektivitu procesů.cs
dc.format82 s., 13 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectactivity based costingcs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.titleŘízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmycs
dc.title.alternativeBusiness process management with the focus on company cost monitoringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is aimed at business process management and company cost monitoring. The thesis consists of five parts, where theoretical knowledge is applied in practice. The first part includes a brief description of the company. Second part deals with an analysis of internal and external environment which is concluded by SWOT Matrix. The evaluation of current cost management in the firm leads to a recommendation to adopt Activity Based Costing. Next part is focused on business process management application in the firm. Two process models are created in ARIS Express. Afterwards, processes are assigned with their costs. On the basis of process costs the ABC calculation of company product is made. At the end of the work there are suggestions for cost controlling and increasing business processes efficiency by lean tools.en
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatedcalculationen
dc.subject.translatedactivity based costingen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedbusiness process managementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ostrovska.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_ostrovska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
DP_ostrovska_OP.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
DP_ostrovska.PDFPrůběh obhajoby práce159,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.