Title: Problematika pravicového extremismu na českých základních školách
Other Titles: The issue of right-wing extremism in Czech elementary schools
Authors: Boušová, Barbora
Advisor: Černý, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9610
Keywords: pravicový extremismus;historie pravicového extremismu v ČR;základní vzdělávání;psychologický vývoj dítěte;práce s pravicově extremisticky orientovaným žákem;postoje žáků základních škol k pravicovému extremismu
Keywords in different language: right extremism;history of right extremism in Czech republic;educational techniques of work with young right extremists;attitudes of students to right extremism
Abstract: Cílem diplomové práce bylo podat základní informace o pravicovém extremismu a současně se prostřednictvím výzkumného šetření pokusit zjistit informovanost, úroveň znalostí i osobní názory a postoje žáků osmých a devátých ročníků základních škol k pravicovému extremismu. Diplomová práce obsahovala dvě části. Teoretická část práce byla zpracována s cílem poskytnout co nejucelenější informace o pravicovém extremismu, psychologickém vývoji mladých lidí a současně představit programy a projekty, které se zabývají podporou vzdělávání pedagogů i žáků v této oblasti. Výzkumná část byla řešena prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit znalosti i osobní postoje a názory žáků na problematiku pravicového extremismu.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on rising issue of the right extremism especially among young people in lower ? secondary schools in the Czech Republic. The diploma thesis is divided into two parts, the theoretical one and a research. The theoretical part gives basic information about the right extremism, its history and recent trends in the Czech Republic. Moreover it informs about educational approaches and techniques working with students who share right extremist ideas and also gives information about several NGOs and projects which increase knowledge of human rights and reduction of national prejudices and xenophobia in the Czech society. In terms of the research it explores knowledge and personal opinions and attitudes to the right extremism of students of 8th and 9th grade in four lower ? secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bousova.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
Bousova V.pdfPosudek vedoucího práce59,51 kBAdobe PDFView/Open
Bousova O.pdfPosudek oponenta práce176,88 kBAdobe PDFView/Open
Bousova P.pdfPrůběh obhajoby práce49,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.