Title: Historická stezka Plzní
Other Titles: Pilsen historic trail
Authors: Jedličková, Martina
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9626
Keywords: Plzeň;historie;Katedrála sv. Bartoloměje;historické jádro města;Starý Plzenec
Keywords in different language: Pilsen;history;Cathedral saint Bartholomew;historical center;Starý Plzenec
Abstract: Diplomová práce obsahuje shrnutí informací o historii Plzně a následné zpracování tematického plánu. V teoretické části diplomové práce se zabývat shrnutím a zpracováním informací a údajů o Plzni. V praktické části jsem naopak vytvořila tematický plán na celý rok s názvem Historická stezka Plzní. Zde jsou zpracované aktivity a hry, společně s popisem průběhu jednotlivých hodin.
Abstract in different language: The thesis includes summarization of information about Pilsen history and subsequent processing into theme plan. In the theoretical part of the thesis I deal with the summarization and processing of information and data about Pilsen. In the practical part I contrary created a thematic plan for the whole year called Pilsen Historic Trail. Here are processed activities and games, along with a description of the course of lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - final20.4.12.pdfPlný text práce5,06 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova M V.pdfPosudek vedoucího práce130,94 kBAdobe PDFView/Open
Jedlickova O.pdfPosudek oponenta práce38,69 kBAdobe PDFView/Open
Jedlickova M P.pdfPrůběh obhajoby práce24,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.