Title: Stalinismus - vláda teroru
Other Titles: Stalinism - Reign of Terror
Authors: Tříska, Ladislav
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9690
Keywords: stalinismus;továrna;tajné služby;deportace na Sibiř;kolchoz;menšina;stranické čistky
Keywords in different language: stalinism;factory;secret service;deportation to Siberia;kolkhoz;minority;bolshevik orders;party purges
Abstract: Stalinismus a teror se ve své době staly synonymem. Systém stalinské vlády byl postaven na ustavičném excesivním násilí. Stalina k teroru vedla jeho touha po moci. Když se stal neomezeným diktátorem, provázela ho ustavičná představa ze státního převratu a ztráty vlastní moci. Jeho patologická nedůvěra k nejbližším spolupracovníkům i k členům vlastní rodiny formovala jeho osobnost. S pomocí tajných služeb vytvořil teror, který zasáhl prakticky celou společnost. Milióny nežádoucích občanů bylo buď popraveno, nebo v lepším případě odsunuto do gulagů.
Abstract in different language: Stalinism and terror had become synonyms by that time. The system of Stalinist government was based upon unremitting excessive violence. Stalin?s desire for power was the reason why he resorted to terror. When he became a dictator with unlimited power, he was constantly haunted by the idea that there would be a state coup and he would lose his power. His pathological distrust in his closest associates as well as in his own family members formed his personality. With the assistance of secret service he implemented terror which had an effect on the entire society. Millions of politically objectionable citizens were either executed or at least sent to gulags.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Stalinismus-vlada teroru-Ladislav Triska.pdfPlný text práce953,87 kBAdobe PDFView/Open
Triska_Sedivy.rtfPosudek vedoucího práce40,54 kBRTFView/Open
Triska_Novotny.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Triska_Ladislav.pdfPrůběh obhajoby práce446,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.