Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorKostilníková, Iveta
dc.contributor.refereeBlahutková, Daniela
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:54:39Z
dc.date.available2012-04-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:54:39Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier52930
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9712
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje křesťanství v dílech Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundy. První část práce je věnována čelním představitelům německého protestantismu 20. století, dále základním životním datům R. Bultmanna a O. A. Fundy. Další část práce je věnována křesťanství, přičemž je rozdělena na tři základní podkapitoly pojednávající o Ježíši, vzniku křesťanství a vztahu moderního člověka a křesťanství. Závěrečná část práce tvoří souhrn základních myšlenek autorů Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundycs
dc.format94 s. (155 530 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectRudolf Bultmanncs
dc.subjectOtakar A. Fundacs
dc.subjectKarl Barthcs
dc.subjectPaul Tillichcs
dc.subjectGerhard Ebelingcs
dc.subjectDietrich Bonhoeffercs
dc.subjectHerbert Brauncs
dc.subjectprotestantismuscs
dc.subjectJežíš Kristuscs
dc.subjectcírkevcs
dc.subjecteschatologiecs
dc.subjectboží královstvícs
dc.subjectbůhcs
dc.subjectvíracs
dc.subjectexistenciální interpretacecs
dc.titleKřesťanství v díle Rudolfa Bultmanna a Otakara A. Fundycs
dc.title.alternativeChristianity in works of Rudolf Bultmann and Otakar A. Fundaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe essay deals with Christianity in works of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda. The first part of the essay devoted to the frontal representatives of the German Protestantism of 20th century and the basic personal data of Rudolf Bultmann and Otakar A. Funda. The next part of the essay treats the Christianity. This section is divided into three parts. The first part deals with the Jesus, the second with the origin of the Christianity and the third with the relation of the modern man to the Christianity. The final chapter of this part of the essay gives a total summary of the basic knowledge of the authors Rudolf Bultmann and Otakar A. Fundaen
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedRudolf Bultmannen
dc.subject.translatedOtakar A. Fundaen
dc.subject.translatedKarl Barthen
dc.subject.translatedPaul Tillichen
dc.subject.translatedGerhard Ebelingen
dc.subject.translatedDietrich Bonhoefferen
dc.subject.translatedHerbert Braunen
dc.subject.translatedprotestantismen
dc.subject.translatedJesus Christen
dc.subject.translatedchurchen
dc.subject.translatedeschatologyen
dc.subject.translatedkingdom of goden
dc.subject.translatedgoden
dc.subject.translatedreligionen
dc.subject.translatedfaithen
dc.subject.translatedexistential interpretationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Krestanstvi v dile Rudolfa Bultmanna a Otakara A Fundy.pdfPlný text práce965,21 kBAdobe PDFView/Open
Kostilnikova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kostilnikova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce873,27 kBRTFView/Open
Kostilnikova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce408,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.