Title: Obraz renesančního lékaře v dobové kultuře
Other Titles: The portrait of a renaissance physician in the period setting
Authors: Loučka, Alois
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9715
Keywords: renesance;medicína;středověk;věda;lékař;historie
Keywords in different language: renaissance;medicine;middle ages;science;physician;history
Abstract: Cílem práce je popsat postavení renesančních lékařů v dobovém kontextu, jejich zakotvení v tehdejší společnosti a na příkladu života a díla vybraných českých i evropských osobností zachytit dynamiku vývoje vědy , konkrétně lékařství, v renesanci. V této práci je analyzován postoj těchto osobností k teorii a praxi v lékařství a jejich postavení, úspěchy a přínos pro medicínu i společnost.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to depict the complexity and difficulties of the renaissance physician in a period setting. In the thesis we examine how the church regulations and doctrine concerning the human body, healing and medicine, affected the development of scientific thought from the Middle Ages to the Renaissance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alois_LOUCKA_Obraz_renesancniho_lekare_2013.pdfPlný text práce653,28 kBAdobe PDFView/Open
Loucka_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Loucka_Ramadan.docPosudek oponenta práce35 kBMicrosoft WordView/Open
Loucka_Alois.pdfPrůběh obhajoby práce544,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.