Title: Sekularizační procesy v české společnosti od 19. století
Other Titles: Secularization processes in Czech society since the 19th century
Authors: Soukupová, Monika
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9725
Keywords: sekularizace;křesťanství;římskokatolická církev;církev československá;Českobratrská církev evangelická;osvícenství;Židé;ateismus;národní obrození;náboženská tolerance
Keywords in different language: secularization;christianity;roman catholic church;czechoslovak church;Evangelical church of czech brothers;enlightenment;Jews;atheism;national revival;religious tolerance
Abstract: Práce popisuje sekularizační procesy v české společnosti od osvícnství do 20. let 20. století. Seznamuje s významnými událostmi, které ovlivnily ústup náboženství z veřejného života společnosti: Náboženskou reformu Josefa II., roli kněží v českém národním obrození a v revoluci 1848. Práce dále popisuje reakci společnosti na podepsání konkordátu z roku 1855, na zrovnoprávnění všech konfesí z roku 1867 a na vyhlášení papežské neomylnosti z roku 1870. Práce pojednává též o přestupovém hnutí mezi léty 1918-1922.
Abstract in different language: The thesis describes the secularization processes in Czech society from the Age of Enlightenment to the 20. years in the 20th century. The work acquaint with the major events that affected the retreat of religion from public life of society: Religious reform of Joseph II., the role of priests in the Czech national revival and in the revolution of 1848. Work describes the reaction of the signing of the Concordat of 1855, the equalization of all denominations of 1867 and the promulgation of papal infallibility in 1870. The work also deals with the Transfer Movement in the time period of 1918-1922.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika Soukupova Sekularizacni procesy v ceske spolecnosti od 19. stoleti 2013 EKS.pdfPlný text práce750,87 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
soukupova_stark.docxPosudek oponenta práce49,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Soukupova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce400,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.