Title: Modely s překrývajícími se generacemi (OLG modely)
Other Titles: Overlapping Generations Models
Authors: Pešík, Jiří
Advisor: Mach, Miloš
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9848
Keywords: model s překrývajícími se generacemi;Diamondův model;Auerbachův-Kotlikoffovů model;ekonomický růst;penzijní systém
Keywords in different language: overlapping generations model;Diamond model;Auerbach-Kotlikoff model;economic growth;pension systems
Abstract: Cílem této diplomové práce je vysvětlit problematiku modelů s překrývajícími se generacemi (OLG modelů). Nejprve jsou modely s překrývajícími se generacemi ukotveny v kontextu ekonomické růstové teorie. Následně je popsán první publikovaný OLG model: Diamondův model, protože princip dnešních modelů je stále realtivně blízký právě Diamondově modelu. Následně je v práci podrobně rozebrán Auerbachův-Kotlikoffův model. Na základě tohoto modelu je provedena simulace stavu České ekonomiky z pohledu financování penzí pro rok 2065 při použití prognózy demografického vývoje Českého statistického úřadu. Sledujeme vliv změny parametrů vývoje ekonomiky a vládní fiskální politiky na financování penzijního systému. Následně diskutujeme závěry a formulujeme doporučení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is an explenation of overlapping generations models (OLG model). There is an description of development of economic growth theory with respect of OLG model in the beginnig of the thesis. Then we describe a Diamond model. The Diamond model was first OLG model and many of modern OLG models are still based on the common principle with the Diamond model. The we closely describe Auerbach-Kotlikoff OLG model. We make a simulation of Czech economy based on Auerbach-Kotlikoff model and a demographic prognosis of Czech Statistical Office. We focus on a financing of Czech pension system. We change some parameters of the economy and analyse the impact of this change on the pension system. Then we discuss outcomes and formulate encouragements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce866,75 kBAdobe PDFView/Open
PV-Pesik.pdfPosudek vedoucího práce146,23 kBAdobe PDFView/Open
PO-Pesik.pdfPosudek oponenta práce153,1 kBAdobe PDFView/Open
O-Pesik.pdfPrůběh obhajoby práce28,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.