Title: Bádáme sami: (s pomocí webu)
Authors: Rohlíková, Lucie
Hasnedlová, Helena
Topinka, Jan
Citation: TOPINKA, Jan; HASNEDLOVÁ, Helena; ROHLÍKOVÁ, Lucie. Bádáme sami: (s pomocí webu). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 6 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-na-zs/
http://hdl.handle.net/11025/29358
Keywords: volnočasové aktivity;základní škola;internet;webquest
Keywords in different language: leisure activities;primary school;internet;webquest
Abstract: Tato část modulu Bádáme na ZŠ je věnována aktivitám využitelným při samostatné práci žáků. Jedná se o soubor webquestů = aktivit, které žáci plní s využitím internetu. Webquesty jsou zpracovány dle standardní struktury (úvod, úkol, postup, zdroje, kritéria hodnocení) a mohou být využity pro práci jednotlivce nebo celé skupiny žáků. Úkoly mohou plnit žáci v průběhu školní výuky, v rámci volnočasového kroužku nebo individuálně doma.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme na základní škole / We research at primary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badame sami.pdfPlný text1,99 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.