Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Vítejte na stránkách Digitální knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Institucionální repozitář spravovaný Univerzitní knihovnou slouží k uchovávání a vyhledávání plných textů akademických pracovníků a studentů univerzity v režimu open access.

Poslední příspěvky

Hornak, Jaroslav
Interakce nehomogenního dielektrika s elektrickým polem

Dielectric materials of different forms and states are an inseparable part of high voltage applications. From the point of reliability, it is the weakest part of the reliability chain of the whole device. For this reason, there is necessary to take the effort to the ...

Kabešová, Zuzana
Metody hodnocení hluku v komunálním prostředí

As a part of everyday life, noise can influence human health, the quality of living and peace of mind. The WHO (World Health Organization) defines health as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity"...

Zemanová, Monika
Dynamická mechanická analýza elektroizolačních materiálů

The presented doctoral thesis is focused on possibilities of incorporation of a nonwoven nanofibers polymeric layers into a standard fibre/thermoset-matrix system based on glass cloth, mica paper and epoxy resin. The main purpose is composition modification of the previously mentioned compos...

Klufová, Pavla
Odolnost proti degradaci laserem navařených austenitických vrstev

The dissertation is focused on analysis of degradation corrosion processes of Inconel 625 laser clads with increased molybdenum content. The introductory of the theoretical part is devoted to laser cladding technology process with additive powder material. The research describes basic principles ...

Šimeček, Jiří
Stav povrchů vrtaných nekonvenčními nástroji opatřenými progresivními PVD vrstvami

The thesis is aimed on the evaluation of surface integrity in holes created by unconventional drilling tools. They are capable of forming a precis hole and, moreover, are capable to strengthen the upper layers. The aim should be to develop a certain standard procedure for ...