Title: Bádáme v kroužku biologie
Authors: Vágnerová, Petra
Kout, Jiří
Citation: VÁGNEROVÁ, Petra; KOUT, Jiří. Bádáme v kroužku biologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 27 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-na-zs/
http://hdl.handle.net/11025/29360
Keywords: volnočasové aktivity;základní škola;biologie;lidské tělo;houbaření
Keywords in different language: leisure activities;primary school;biology;human body;mushrooming
Abstract: Následující kurz nabízí aktivity pro výuku přírodopisu na základní škole. První část je zaměřena na použití mikroskopů a školních sad trvalých preparátů lidských nebo alespoň savčích tkání. Cílem je žákům zprostředkovat pohled na lidské tělo zevnitř, naučit je pracovat s mikroskopy při prohlížení trvalých preparátů. Součástí jsou také úkoly a otázky pro zamyšlení žáků. Druhá část je věnována problematice mykologie. Využívá vlastní zkušenosti žáků coby houbařů a rozšiřuje je o nové znalosti a dovednosti.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme na základní škole / We research at primary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badame v krouzku biologie.pdfPlný text3,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.