Title: Bádáme v kroužku fyziky
Authors: Kratochvíl, Pavel
Rejlová, Jana
Citation: KRATOCHVÍL, Pavel; REJLOVÁ, Jana. Bádáme v kroužku fyziky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 18 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-na-zs/
http://hdl.handle.net/11025/29362
Keywords: volnočasové aktivity;základní škola;fyzika;pokusy
Keywords in different language: leisure activities;primary school;physics;experiments
Abstract: Žáci si v těchto třech tématech vyzkouší badatelskou metodu ve výuce. První téma, které se týká karteziánka, mají žáci za úkol přijít na to, jak takový karteziánek funguje. Dalším úkolem žáků bude vymyslet různé druhy karteziánků, a to z pomůcek, které budou mít k dispozici. V tématu siloměry budou žáci bádat zákonitosti týkající se skládání sil, a zkoumat, jaké jednoduché pomůcky tyto zákonitosti využívají. V posledním tématu se žáci seznámí se základními vlastnostmi plynů. Pomocí pomůcek, které mají žáci k dispozici, vyzkoumají a ověří vlastnosti plynů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme na základní škole / We research at primary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badame v krouzku fyziky.pdfPlný text766,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.