Title: Bádání s robotickou stavebnicí EV3
Authors: Baťko, Jan
Simbartl, Petr
Citation: BAŤKO, Jan; SIMBARTL, Petr. Bádání s robotickou stavebnicí EV3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 51 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-elektrotechniky-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29369
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;Lego
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;Lego
Abstract: Dnešní doba je plná techniky a mnoho činností, které jsme si v minulosti nedokázali představit bez asistence člověka, se částečně či plně automatizuje. Nejedná se pouze o obrovské linky výrobních továren, ale i o menší výrobní provozy a jednoduché přístroje z běžného života. Jelikož se tedy technika a automatizace stala běžnou součástí života člověka, měli bychom se o ní co nejvíce dozvědět. V následujících aktivitách se pokusíme simulovat pomocí robotické stavebnice činnost různých technických zařízení z našeho okolí zábavnou formou. Pokusíme se odhalit tajemství činnosti jednoduchých i složitějších zařízení, sestavíme pro ně konstrukci pomocí robotické stavebnice a navržené zařízení následně oživíme příslušným programem. Po objasnění a přiblížení činnosti přístrojů a zařízení, se kterými se denně setkáváme, ale mnohdy nevíme, jak vlastně fungují, možná zjistíme, že se za jejich činností neskrývá až tak velké tajemství.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku elektrotechniky na SŠ / We research in electrical engineering circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bádání s robotickou stavebnici.pdfPlný text3,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.